Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

Viettel-CA là dịch vụ chữ ký điện tử của Viettel, được sử dụng trong các giao dịch nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của giao dịch điện tử. Sử dụng Viettel-CA trong - Các dịch vụ hành chính công: kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử, đấu thầu trực tuyến. - Các giao dịch điện tử: chứng khoán điện tử, ngân hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

CHỮ KÝ SỐ - VIETTEL CA

Cấp mới
 • CA-PRO1

 • 1.826.000 đ
 • 12 tháng
 • Tặng USB Token
 • CA-PRO2

 • 2.741.000 đ
 • 24 tháng
 • Tặng USB Token
 • CA-PRO3

 • 3.109.000 đ
 • 36 tháng
 • Tặng USB Token

CHỮ KÝ SỐ - VIETTEL CA

Gia hạn
 • CA-PRO1

 • 1.276.000 đ
 • 12 tháng
 • CA-PRO2

 • 2.191.000 đ
 • 24 tháng
 • CA-PRO3

 • 2.909.000 đ
 • 36 tháng

KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đăng ký mới
 • VBH1

 • 499.000 đ
 • 12 tháng
 • VBH2

 • 899.000 đ
 • 24 tháng
 • VBH3

 • 1.199.000 đ
 • 36 tháng
 • VBH4

 • 1.499.000 đ
 • 48 tháng

KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đăng ký mới(Đang dùng Viettel CA)
 • VBH1

 • 479.000 đ
 • 12 tháng
 • VBH2

 • 859.000 đ
 • 24 tháng
 • VBH3

 • 1.139.000 đ
 • 36 tháng
 • VBH4

 • 1.429.000 đ
 • 48 tháng

VTRACKING - HỘP ĐEN ÔTÔ

Giám sát hành trình cho ôtô
 • VTR18T

 • 2.199.000 đ
 • 18 tháng
 • Miễn phí thiết bị
 • VTR36T

 • 2.529.000 đ
 • 36 tháng
 • Miễn phí thiết bị
 • VTR48T

 • 2.759.000 đ
 • 48 tháng
 • Miễn phí thiết bị
close